Buat pembaca budiman...

Coretan kami bukan sekadar untuk dipandang tetapi difikirkan.. Kami sekadar menegur cuma.. Jika ada yang terluka maka ampun dipinta..

Monday, November 26, 2007

Perjawatan 'Penyapu'

Bila memperkatakan mengenai teori monopoli, tentulah ramai yang tertanya-tanya dan ingin melihat sejauh mana kebenarannya teori ini. Bila saya mengatakan bahawa kenaikan pangkat bukannya merujuk kepada prestasi dan keupayaan tetapi secara borong, ramai juga yang tertanya-tanya mengapa ini boleh berlaku.

Mungkin ada yang salah anggap, jika kita mengkritik maka kita selalu dikatakan anti-sesuatu. Kritikan ini adalah untuk kebaikan dan kritikan yang benar selalunya pahit dan menyakitkan.

Tidak perlu lagi diulas cerita ingin masuk ke JPN yang jelas telah dapat dihidu oleh para pendidik kita. Oleh itu satu tindakan bersepadu telah diambil oleh para pendidik bagi mengekalkan martabat profesion mereka.

Di dalam sektor awam ini, tindakan monopoli ini sebenarnya boleh mendatangkan kesan yang tidak baik terhadap organisasi-organisasi kerajaan. Tindakan monopoli yang mementingkan golongan tertentu ini tentunya menyebabkan orang yang bukan 'ahli' diletakkan pada sesuatu jawatan tertentu.

Bila sesuatu jabatan baru ingin ditubuhkan, di antara perkara pokok yang perlu disegerakan ialah perjawatan bagi jabatan tersebut. Perjawatan ini merangkumi jumlah jawatan, gred, carta organisasi, carta fungsi, justifikasi, perbelanjaan emolumen dan sebagainya.

Oleh itu apabila ada sahaja peluang untuk menambahkan jawatan, maka mereka yang diamanahkan itu terus sahaja mewujudkan jawatan-jawatan untuk skim 'mereka' terutamanya untuk jawatan-jawatan yang terkanan di jabatan tersebut.

Buat masa ini, telah ada terdengar ura-ura bahawa RELA akan dinaiktaraf untuk dijadikan sebuah jabatan. Maka bahagian Sumber Manusia di KHEDN akan menyediakan permohonan tersebut. Siapa yang membuat kerja pentadbiran ini semua orang tahu dan kita akan lihat hasilnya kemudian.

Itu merupakan kes yang belum berlaku dan kita lihat mengenai kes yang telah berlaku. Sebuah jabatan yang baru diwujudkan pada tahun 2004 telah dimonopoli oleh skim PTD walaupun sukar untuk saya mempercayainya.

Jabatan tersebut ialah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji.

Di jabatan ini, fungsi utamanya ialah terdiri dari 5 bahagian iaitu bahagian Zakat, bahagian Wakaf, bahagian Mal, bahagian Haji dan bahagian Penyelidikan dan Pelarasan.Bahagian lain tidak perlu kita lihat.

Bahagian Wakaf : Pengarah M52
Bahagian Zakat : Pengarah M52
Bahagian Haji : Pengarah M52
Bahagian Mal : Pengarah M48
Bahagian P & P : Pengarah M52

Sukar untuk dipastikan mengapa perjawatan di bahagian ini tidak diperuntukkan kepada mereka yang ahli di dalam bidang ini. Adakah terlepas pandang semasa permohonan perjawatan dahulu sedangkan ramai rakan saya yang layak ada di JAKIM. Mereka ini tentu dilihat lebih sesuai untuk mengisi jawatan-jawatan ini.

Namun begitu, jawatan bagi skim S iaitu Pegawai Hal Ehwal Islam ada juga diwujudkan dan seperti biasa, ia hanya diletakkan di gred yang lebih rendah sedangkan sepatutnya merekalah yang mengetuai bahagian-bahagian tersebut.

Persolannya mengapa?