Buat pembaca budiman...

Coretan kami bukan sekadar untuk dipandang tetapi difikirkan.. Kami sekadar menegur cuma.. Jika ada yang terluka maka ampun dipinta..

Monday, March 19, 2007

Sektor Awam

Berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan, Anggota Perkhidmatan Awam adalah terdiri daripada :

(a) Angkatan Tentera;
(b) Perkhidmatan Kehakiman Dan Undang-Undang;
(c) Perkhidmatan Awam Am Persekutuan;
(d) Pasukan Polis;
(e) Perkhidmatan Awam bersama;
(f) Perkhidmatan Awam Tiap-tiap Satu Negeri; dan
(g) Perkhidmatan Pelajaran.

Perkhidmatan Awam di Malaysia terdiri daripada 1.2 juta kakitangan (setakat 30 Jun 2006) secara keseluruhan. Di dalam sekor awam tiga kategori perjawatan secara umumnya iaitu Pengurusan Tertinggi, Pengurusan & Profesional, dan Sokongan. Kumpulan Sokongan merupakan kumpulan yang paling ramai iaitu seramai 887,000 kakitangan diikuti dengan kumpulan Pengurusan & Profesional (254,000) dan Pengurusan Tertinggi (1,729).

Sektor Awam juga terbahagi kepada 20 Klasifikasi Perkhidmatan di mana di dalam 20 klasifikasi perkhidmatan ini terdiri daripada 290 kumpulan perkhidmatan. Sebagai contoh perkhidmatan Sains (C), terdiri daripada Galian, Kimia Bumi, Alam Sekitar, Sains, Kaji Bumi, Kaji Cuaca, Makmal Filem dan Pemakanan. Bagitu juga dengan lain-lain klasifikasi perkhidmatan di mana ianya terdiri daripada berbagai-bagai kumpulan perkhidmatan.