Buat pembaca budiman...

Coretan kami bukan sekadar untuk dipandang tetapi difikirkan.. Kami sekadar menegur cuma.. Jika ada yang terluka maka ampun dipinta..

Friday, June 1, 2007

PTD berbohong dan berputar belit? Anda Unggul, bohonglah semahunya.........

Surat ini diperolehi daripada laman web UiTM. Surat ini ditandatangani oleh Presiden Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM kepada Y.A.B. PM Malaysia. Disertakan disini untuk tatapan pembaca khususnya PTD sekalian.
Rujukan kami : MSS013.2/12/2005(158)
Tarikh : 23 Jun 2006Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi
Perdana Menteri Malaysia
Pejabat Perdana Menteri Malaysia
Bangunan Perdana Putra
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PutraJaya.

Y.A.B. Dato’ Seri,

Imbuhan Tetap Keraian (ITK) dan Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) Pensyarah DM45.

Perkara diatas dan surat-surat JPA(S)63/177Klt.3(41) bertarikh 27 Disember 2005 dan JPA(S)63/177Klt.3(12) bertarikh 17 Mac 2006 adalah dirujuk.

2. Pihak kesatuan ingin merakamkan kekecewaan dengan pihak JPA yang masih enggan memperbetulkan anomali elaun pensyarah gred 45. Elaun sedia ada, yang dibayar kepada pensyarah gred 45 pada kadar RM300 ialah lebih rendah berbanding elaun yang dibayar kepada pegawai pengurusan dan professional (P&P) gred 43 iaitu RM400.

3. Bagi mengenepikan rayuan pensyarah gred 45, pihak JPA telah menggunakan pendekatan berbohong (rujuk Lampiran 1) dan memutar belit isu (rujuk Lampiran 2) dalam surat kepada YAB Perdana Menteri. Apakah peraturan sedia ada teratur, apabila elaun bagi jawatan gred 45 dibayar lebih rendah daripada elaun gred 43? Apakah peraturan sedia ada teratur, sehingga pihak JPA perlu berbohong kepada YAB Perdana Menteri berkaitan isu ini?

4. Untuk makluman YAB Perdana Menteri, pihak kesatuan telah cuba memperbetulkan anomali ini semenjak tahun 2002 lagi. Semasa pengumuman bajet tahun 2005, hanya anomali pembayaran elaun kepada gred 41 sahaja diperbetulkan, tetapi tidak bagi pensyarah gred 45.(Rujuk Lampiran 3). Pembayaran elaun yang lebih tinggi semestinya mengikut tertib gred yang lebih tinggi dan selaras dengan prinsip dalam skim SSM iaitu satu gred satu elaun.5. Bersama ini pihak kami lampirkan surat-surat berkaitan isu tersebut semenjak tahun 2002. Berbagai-bagai alasan telah diguna pihak JPA bagi memastikan elaun pensyarah gred 45 dibayar pada kadar yang rendah, tidak setaraf walaupun berbanding elaun kumpulan P&P gred 43.

6. Pihak Kesatuan sekali lagi merayu kepada YAB Perdana Menteri agar anomali pembayaran elaun pensyarah gred 45 diperbetulkan oleh pihak kerajaan. Ianya sepatutnya ditetapkan pada kadar RM500 selaras dengan prinsip dalam skim SSM satu gred satu elaun dan selaras dengan kedudukan grednya yang lebih tinggi dari gred 43.

Sekian segala perhatian dan pertimbangan pihak YAB Dato’ Seri Perdana Menteri dalam hal ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan berbanyak terima kasih.Yang benar,Ab Latiff Ishak
Presiden
Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM

s.k.

YAB Dato’ Seri Najib Razak
Timbalan Perdana Menteri

YAB Dato Mustapha Mohamed
Menteri Pengajian Tinggi

Dato’ Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah
Naib Canselor UiTM

Dato’ Nordin Abdul Hamid
Presiden CUEPACS

Dato’ Sri Ismail Adam
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Malaya

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia
Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Sains Malaysia

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Putra Malaysia

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Teknologi Malaysia

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Utara Malaysia

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Malaysia Sarawak

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Sabah

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Pendidikan Sultan Idris

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik Kolej Universiti Islam Malaysia

Presiden Persatuan Kakitangan Akademik Kolej Universiti Sains dan Teknologi MalaysiaLampiran 1.

Kenyataan pihak JPA kepada YAB Perdana Menteri dalam suratnya JPA(S)63/177Klt.3(41) bertarikh 27 Disember 2005, para 3. Baris ke empat.

“Semua perkhidmatan di dalam kumpulan P&P di gred lantikan dibayar ITKA RM300 sebulan. Sekira dipersetujui, pensyarah gred 45 akan dibayar ITK RM500 sebulan sedangkan lain-lain pegawai di gred lantikan dibayar ITKA RM300 sebulan”

Untuk pengetahuan YAB Perdana Menteri ini adalah satu pembohongan kepada YAB Perdana Menteri. Apakah ini cara pintas pihak JPA selesaikan isu-isu yang melibatkan kakitangan kerajaan. Tindakan berbohong ini menyebabkan kerajaan membuat keputusan berdasarkan fakta yang salah, ini menganiaya kakitangannya sendiri.

Untuk pengetahuan YAB Perdana Menteri, elaun yang sebenar mengikut pekeliling yang dilulus kerajaan yang dikeluarkan pihak JPA sendiri adalah semua pegawai perkhidmatan di dalam P&P di gred lantikan iaitu gred 41, 43, 47 dan seterusnya adalah dibayar mengikut kadar berdasar kedudukan gred masing-masing dan bukannya pada satu kadar RM300.


Lampiran 2.

Kenyataan pihak JPA kepada YAB Perdana Menteri dalam suratnya JPA(S)63/177Klt.3(12) bertarikh 17 Mac 2006.

Adalah tidak munasabah pihak JPA menggunakan alasan bahawa elaun pensyarah gred 45 dibayar pada kadar RM300 kurang dari elaun RM400 bagi gred 43 dalam kumpulan P&P, kerana elaun perumahan gred 45 telah dibayar lebih tinggi. Apakah prinsip yang sama diguna pakai bagi penetapan elaun keraian pegawai dalam gred-gred 47, 51, 53 dan pegawai-pegawai JUSA?

Prinsip yang membayar elaun khidmat awam/keraian yang rendah kepada kumpulan gred jawatan tinggi kerana gred jawatan tersebut telah dibayar elaun perumahan lebih tinggi, tidak pula diguna pakai keatas pegawai-pegawai dalam lain-lain gred skim SSM. Pihak kesatuan berpandangan sekira ini prinsip yang diguna pakai, ianya adalah peraturan yang tidak teratur.

Apakah sebenarnya prinsip dan falsafah yang diguna pakai bagi tujuan penetapan elaun-elaun kakitangan kerajaan?

Dalam surat tersebut para 2, pihak JPA membuat perbandingan dengan elaun gred 41, dan memberi alasan-alasan merujuk kepada gred 41. Apakah pihak JPA menetapkan jawatan pensyarah gred 45 setaraf dengan jawatan gred 41?
Untuk makluman YAB Perdana Menteri, dalam kedua-dua surat JPA kepada YAB Perdana Menteri, pihak JPA terus mengelak daripada isu sebenar iaitu elaun gred 45 dibayar rendah daripada elaun gred 43. (Disertakan salinan kedua-dua surat JPA tersebut)Surat tersebut sampai disini. Tidak semua kandungan termasuk graf-graf kajian dalam surat tersebut dimasukkan disini. Macam mana kalau kita akhiri dengan serangkap pantun.


Siakap senohong, gelama ikan duri,
Bercakap bohong lama-lama mencuri,

Sekian............

1 comment:

Anonymous said...

"Terima kasih"..